تاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | 16:42 | نویسنده : روح الله حسینی |

تاريخ : شنبه ششم مهر 1392 | 22:51 | نویسنده : روح الله حسینی |برچسب‌ها: صلوات

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 23:21 | نویسنده : روح الله حسینی |


تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 16:39 | نویسنده : روح الله حسینی |


تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 16:33 | نویسنده : روح الله حسینی |

ایران ایران نگاهت هرجا میرم

 

                باهامهتاريخ : چهارشنبه ششم شهریور 1392 | 1:3 | نویسنده : روح الله حسینی |
حضرت علی علیه السلام فرمود:

شیعیان ما به گونه میوه ی بالنگ خوشبو هستند.و نیز ظاهر وباطن آن نیکو و قابل استفاده است.(پس همان گونه که اترج.بقولی بالنگ.بادرنگ.ویامیویی از خانواده مرکبات چون نارنج است.که ازپوست وآب آن استفاده های گوناگون می کنند ونیز از عطر آن مشام جانها کامروا می گردد.باید یک شیعه نیز اثرات مفید وسازنده باشد.

غرر ودرر ج۴ص۱۹۰.تاريخ : یکشنبه شانزدهم مهر 1391 | 20:59 | نویسنده : روح الله حسینی |